The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.” –Socrates.

About The Store

AgriSibol is more than just a platform where PEOPLE CAN SELL and offer various FOOD products.
It is a WAY OF LIFE, where people can connect and thrive together and create a long forgotten culture where we CONNECT and help as ONE.

Each ONE is unique and has a talent that can contribute to elevate their state of life.

 

To DRIVE Sustainability, each ONE must take part in driving it.
Your food, clothing, smartphones, they all came from soil, where the mystery of LIFE is sown to all.

Tungkol Kay AgriSibol

Ang AgriSibol ay hindi lamang isang “app” na pwedeng magbenta ng kahit anong klaseng pagkain. Ito ay isang konsepto ng kasaganaan ng ating buhay at pagkilala sa ating nakalimutang kultura na lahat konektado at nag-babayanihan.

 

Para makamtan at mapanatili at maituloy ang hinahangad na kasaganaan at pagbabago sa estado ng buhay, ay kailangan bawat isa sa atin ay may hangarin’ umaksyon.

Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang galing at talento na kayang mag-angat ng kanyang buhay.

 

Ang ating pagkain, damit, telepono ay galing mula sa LUPA kung saan ang misteryo ng buhay ay itinahi sa lahat.